Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Jaroměř, Náchod

Jsme jedním z největších distributorů kompletních stavebních materiálů ve východních Čechách.

Pro-Doma Partner

Smluvní ujednání Klubu výhod společnosti Stamont CZ s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Zákaznický program „Klub výhod“ společnosti STAMONT CZ s.r.o. (dále jen „program“) je provozovaný společností STAMONT CZ s.r.o., se sídlem Soukenická 590, PSČ 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 6779, IČ 62025481 (dále jen „provozovatel“). Provozovatel nabízí právnickým a fyzickým osobám nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen „registrovaní zákazníci“), získat od provozovatele slevu (dále jen „sleva“) za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.
 2. REGISTROVANÝ ÚČASTNÍK
  1. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která byla oslovena obchodním zástupcem nebo jiným odpovědným zástupcem provozovatele, předala obchodnímu zástupci požadované osobní údaje, obdržela zákaznickou kartu „Klub výhod“ společnosti STAMONT CZ s.r.o. a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele.
 3. PŘIZNÁNÍ SLEVY
  1. Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele slevu je závislá zejména na splnění podmínek registrace uvedených v bodě 2.1.
  2. Sleva je zákazníkovi přiznána po předložení karty „Klub výhod“ společnosti STAMONT CZ s.r.o. V případě ztráty karty, může zákazník požádat o vydání nové karty na některé z prodejen provozovatele.
  3. Oprávnění získávat slevu vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele, není-li provozovatelem stanoveno jinak.
  4. Slevy jsou poskytovány na veškerý sortiment provozovatele, a to z doporučených prodejních cen.
  5. Zákazník získává vždy slevu minimálně 8 % na veškerý sortiment provozovatele. Vždy je však aplikována nejvyšší možná sleva, která je aktuálně na daný dílčí sortiment poskytována. Jednotlivé slevy se nesčítají.
 4. 4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osoba, která má zájem se stát registrovaným účastníkem, svým podpisem při vyplnění registračního formuláře do zákaznického programu „Klub výhod“ (nebo kdykoliv v průběhu zákaznického programu „Klub výhod“) uděluje společnosti STAMONT CZ s.r.o., se sídlem Soukenická 590, PSČ 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 62025481, DIČ CZ62025481, na dobu neurčitou svůj dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, za účelem provozování zákaznického programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům slevu) k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo provozovatelem jako správcem osobních údajů. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla provozovateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění vzniklého stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu vzniklé újmy). Provozovatel odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 5. 5 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv program jednostranně ukončit.
  2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.
  3. Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na slevu. Slevu nelze vymáhat soudní cestou.
  4. Provozovatel v souvislosti s kontraktem, jenž nastane na základě akceptace programu, poskytne plnění právnímu subjektu na základě parametrů programu, případně třetí osobě, se kterou vznikne obchodní vztah, a která se stane vedlejším účastníkem programu.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí slevy, vyplývající z programu nebo odepřít dodávku zboží v případě, že identifikuje indície směřující k platební insolvenci kupujícího.
  6. Provozovatel je oprávněn vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu.
  7. Provozovatel programu je oprávněn kdykoliv změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.stamont.eu.
  8. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 11.5.2015.

Prodejny a otevírací doba

Stamont stavebniny Dobruška

Stamont stavebniny Dobruška

Po–Pá: 6:30–16:30
So: 7:00–11:00
Čs. odboje 1039,
518 01 Dobruška
Prodejna stavebnin 494 621 892 Půjčovna stavební techniky 497 770 205 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou

Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou

Po–Pá: 6:30–16:30
So: 7:00–11:00
Soukenická 590,
516 01 Rychnov n. Kn.
Prodejna stavebnin 494 530 646 Půjčovna stavební techniky 497 770 204 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Náchod

Stamont stavebniny Náchod

Po–Pá: 6:30–16:30
So: 7:00–11:00
U Cihelny 2052,
547 01 Náchod
Prodejna stavebnin 491 521 331 Půjčovna stavební techniky 497 770 206 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Jaroměř

Stamont stavebniny Jaroměř

Po–Pá: 6:30–16:30
So: 7:00–11:00
Nádražní 972,
551 01 Jaroměř
Prodejna stavebnin 497 770 676 Půjčovna stavební techniky 497 770 207 Detail prodejny >