Fakturace - ceník

Manipulační fakturační poplatek

Společnost STAMONT CZ s.r.o. svým zákazníkům v souladu se zákonem číslo 235/2004 Sb. poskytuje službu elektronické fakturace, když k možnosti využít této služby musí zákazník udělit prodávajícímu písemný souhlas.

V případě neudělení takového souhlasu, jeho odvolání, nebo pokud zákazník výslovně požádá o doručení konkrétních listin v papírové podobě poštovní službou, využívá společnost STAMONT CZ s.r.o. služeb České pošty a.s. V takových případech se zákazník zavazuje uhradit manipulační fakturační poplatek za tuto službu v následující výši:


Obyčejná zásilka do 100g 20,- Kč
Obyčejná zásilka nad 100g 25,- Kč
Doporučená zásilka do 100g 40,- Kč
Doporučená zásilka nad 100g 50,- Kč
Cenná zásilka do 100g 45,- Kč
Cenná zásilka nad 100g 55,- Kč

(ceny jsou uvedeny včetně DPH)


Tento ceník platí od 1. ledna 2018


Domů |Fakturace - ceník